Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
โครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา นำโดยนายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมปล่อยปลา
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ให้ดำรงอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาการทำประมงเชิงอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
         
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2566