Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
Responsive image
วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารตำบลสามเงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายนิคม  สวนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ณ องค์การรบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากแหล่งรับซื้อขยะได้วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารตำบลสามเงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายนิคม  สวนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ณ องค์การรบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากแหล่งรับซื้อขยะได้
       
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562