Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
ตู้ อบต.สามเงาปันสุข
Responsive image
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้จำตั้ง “ตู้ปันสุข” และได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิเช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ  มาเติมใส่ตู้ปันสุข บริเวณศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ม.2 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มารับไปอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ 1 อปท. 1 ตู้ปันสุข
         
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563