Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียก “เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน”
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียก “เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน” โดยการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้ประชาชนลดขยะในพื้นที่บริเวณรอบบ้านเรือนได้ “ขยะเปียก” เจ้าปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แถมยังได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย
 
     >> ขั้นตอนและวิธีการจัดทำถังขยะเปียก <<
1. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด พร้อมเจาะก้นภาชนะ
2. ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อ 1 ใส่ในหลุมที่ขุดไว้
3. นำเศษอาหารที่เหลือทิ้ง หรือขยะที่ย่อยสลายได้ที่เป็นขยะอินทรีย์ มาใส่ในถังที่ฝังไว้ แล้วปิดฝาภาชนะ ใส่ขยะไปจนได้ปริมาณสูงเท่ากับดินที่เราขุดไว้ เอาดินกลบ และย้ายถังออกไปทำหลุมอื่นต่อไป
 
 
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565