Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีตำแหน่ง สายงานผู้บริหารว่าง จำนวน 2 อัตรา  ตามแผนพัฒนากำลัง  3 ปี (2557-2559) และเพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  จังหวัดตาก  ลงวันที่ 26  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบิหารส่วนตำบล  องค์การบริการส่วนตำบลสามเงา  จึงมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริการงานสาธารณสุข)            จำนวน   1 อัตรา
2. หัวหน้าส่วนสวัสดิการ(นักบริหารงานสวัสดิการ)          จำนวน  1 อัตรา  
หากผู้ใด สนใจยื่นความประสงค์และตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนีี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      

                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่ 19  พฤษภาคม  2557

 
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th