Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ก.ค. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการปลูกหญ้าแฝกอบต.สามเงาร่วมกับเขื่อนภูมิพล

09 ส.ค. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ

28 ส.ค. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และประชาชนตำบลสามเงาประจำปี 2556

21 ธ.ค. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ ประจำปี 2556

21 ก.ย. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการเพื่ออบรมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2556

15 พ.ย. 2556
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

12 ม.ค. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

05 ก.พ. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมเพื่อการซักซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2557

20 ก.พ. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560)

25 ก.พ. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการบรูณาการการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (เกษตรผสมผสาน) ประจำปี 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th