Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ตู้ อบต.สามเงาปันสุข

13 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

26 ก.พ. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

21 ก.พ. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การประชาคมโครงการทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

19 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ " รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562

19 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562”

22 พ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การให้บริการประชาชน (ดับเพลิง)

24 เม.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา พ่นฝอยละอองป้องกันฝุ่น PM2.5

13 มี.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การบริการประชาชน (ซ่อมไฟกิ่ง)

23 ม.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การบริการประชาชน (ซ่อมแซมถนน)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th