Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ส.ค. 2559
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

13 ก.ค. 2558
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

26 มิ.ย. 2558
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

29 พ.ค. 2558
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสฺิทธิภาพการปฏิบัติงานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่่บ้าน อสม.

08 ส.ค. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ"ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ"

20 มิ.ย. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" ประจำปีงบประมาณ 2557"

12 มิ.ย. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการส่งเสริมและแนำอาชีพให้แก่ประชาชน (การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ)ประจำปีงบประมาณ 2557

10 มิ.ย. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ อบต.สามเงา เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

29 พ.ค. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

11 เม.ย. 2557
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th