Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 พ.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูฉ,๕ฯฑฺฏษณ

11 เม.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2561

26 มี.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

13 มี.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปลูกลำไย จ.จันทบุรี

13 ก.พ. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

09 ก.พ. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การจัดการขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณพื้นที่อบต.สามเงา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสะอาดยิ่งขึ้น

27 ธ.ค. 2560
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561

11 ส.ค. 2559
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

13 ก.ค. 2558
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

26 มิ.ย. 2558
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th