Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.ค. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา กิจกรรมรณรงค์ Say No To Foam

28 มิ.ย. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา วันต่อต้านยาเสพติด

25 ก.พ. 2564
ตาก สามเงา อบต.สามเงา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ได้ดำเนินการจัดทำเสวียนเพื่อเก็บขยะอินทรีย์ (เศษใบไม้) ณ บริเวณ ข้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สามเงา และเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมป้ายรณรงค์ “เสวียนรักษ์โลก งดเผา เอาใบไม้ทำปุ๋ย”

30 ก.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ที่มีผลคะแนนผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

12 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563”

11 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563”

15 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ตู้ อบต.สามเงาปันสุข

13 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

26 ก.พ. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

21 ก.พ. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา การประชาคมโครงการทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th