Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศ ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
16 ม.ค. 2563
ถึง
16 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
10 ม.ค. 2563
ถึง
10 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
25 ธ.ค. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
27 พ.ย. 2561
ถึง
27 พ.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากบริเวณสะพานคลองป้าปุ้มถึงบริเวณที่นายสุบิน) ณ บ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
22 พ.ย. 2561
ถึง
22 พ.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก4008 สายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้ ณ บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตากปร
18 ต.ค. 2561
ถึง
18 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ต.ค. 2561
ถึง
08 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th