Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563)
12 มิ.ย. 2563
ถึง
12 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จุดที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จุดที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา
05 มิ.ย. 2563
ถึง
05 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จุดที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
28 พ.ค. 2563
ถึง
28 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน จุดที่ 1 ) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้ หมู่ 2 บ้านสามเงา
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th