Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือเบิกจ่ายตรง ปี2562
22 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562
22 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
03 ต.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีประมาณ พ.ศ.2561
21 ก.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561
19 ก.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา 2-คำภีร์การบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง-2-ประกาศ-มาตรฐานเกี่ยวกับวินัยของ อปท-2
22 มิ.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
06 มิ.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
05 ก.พ. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพัธ์การชำระภาษี 61
05 ม.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th