Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 เม.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
02 เม.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
05 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
02 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
02 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
24 ก.พ. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา
04 ก.พ. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
27 ธ.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
04 ธ.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
04 ธ.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายจ้างไฟฟ้า)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th