Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2561
29 ก.ย. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561
19 ก.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
17 ก.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
18 มี.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
31 ม.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
31 ม.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา บันทึกแจ้งเวียนการประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต
30 ม.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา บันทึกรายงานการประชุม กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐและการปฏิญาณตนของข้าราชการ/พนักงาน เพื่อแสดงการให้ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
30 ม.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา บันทึกรายงานการประชุม กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐและการปฏิญาณตนของข้าราชการ/พนักงาน เพื่อแสดงการให้ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16 ม.ค. 2560 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th