ขยะ!..กัมมันตรังสี ปัญหาใหญ่ใต้พรม
สืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรง เรื่องแท่งเหล็กเครื่องตรวจวัดควันที่มีส่วนประกอบของสารกัมม
มามุกเดิม
เมื่อ “อุ๊งอิ๊ง” ลุยหาเสียงเต็มตัวช่วงก่อนท้องแก่ เดินสายขึ้น เหนือล่องใต้ขึ้นเวทีปรา