ทำนายตำแหน่งไฝ ขี้แมลงวัน จุดไหนบอก
ขี้แมลงวัน และไฝ จุดขนาดเล็กสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ที่ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจนเป็น
"ธรรมนัส" ถก คกก.พัฒนาที่
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ถกคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ