Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรบุคคล... (11 พ.ค. 2565)  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ... (26 เม.ย. 2565)  
รายงานสถิติการใช้บริการของผู้มาใช้บริการ ของ อบต.สามเงา (26 เม.ย. 2565)  
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) (21 เม.ย. 2565)
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ... (21 เม.ย. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) (21 เม.ย. 2565)
การโอนงบประมาณ ประจำปี 2565 ครั้งที่5 (21 เม.ย. 2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ... (19 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 เม.ย. 2565)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (01 เม.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (31 มี.ค. 2565)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล... (21 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.... (14 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ... (18 ม.ค. 2565)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมา... (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ... (20 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านช่องทาง QR Code (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
รายงานการประชุม
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 21-มีนาคม-2565 (05 เม.ย. 2565)  
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 24-มกราคม-2565 (14 มี.ค. 2565)  
รายงานประชุมสภา ครั้งแรก 4-มกราคม-2565 (13 ม.ค. 2565)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (04 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 63... (02 พ.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ตุลาคม 2563) (30 ต.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 สิงหาค... (25 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 สิงหาค... (19 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 8 เมษายน 2563... (08 เม.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 กุมภาพันธ์ 2563) (27 ก.พ. 2563)
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562 (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์ Say No To F... (08 ก.ค. 2564)  

วันต่อต้านยาเสพติด (28 มิ.ย. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเ... (25 ก.พ. 2564)  

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเก... (30 ก.ย. 2563)

โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (12 มิ.ย. 2563)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (11 มิ.ย. 2563)

ตู้ อบต.สามเงาปันสุข (15 พ.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลื... (26 ก.พ. 2563)

การประชาคมโครงการทบทวนและ... (21 ก.พ. 2563)

กิจกรรม “ปฏิบัติการ 60 วั... (15 ม.ค. 2563)

กิจกรรม “ตลาดนัดขยะแลกต้น... (20 พ.ย. 2562)

โครงการคัดแยกขยะเพื่อท้อง... (30 ก.ย. 2562)

โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปร... (25 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการบริหารจ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานก... (12 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (30 ก.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (26 ก.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (03 ก.ค. 2562)

การให้บริการประชาชน (ดับเ... (22 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (04 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (10 มี.ค. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (03 ก.พ. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 (13 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 (06 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (08 พ.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (07 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (07 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ก.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 (09 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (05 ก.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ม.2 ... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้านสามเ... (06 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (05 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th