Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื... (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาใสสะอาด 2566 ”... (05 ม.ค. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคล... (22 ธ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่... (16 ธ.ค. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียก “เพื่... (06 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสร... (10 พ.ย. 2565)
ข่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สำนักนายกรัฐมนตรี) (07 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการป้องยาเสพติด (07 พ.ย. 2565)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 (พ.ศ.2566 - 25... (02 พ.ย. 2565)
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ... (01 พ.ย. 2565)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(อุทก... (21 ต.ค. 2565)
สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด (20 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั... (23 ก.ย. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพน... (08 ส.ค. 2565)
คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" (29 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหม... (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิ... (23 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ (23 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เงินค่าตอบแทน (23 มิ.ย. 2565)
Responsive image
รายงานการประชุม
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่6-ธันวาคม-2565... (23 ม.ค. 2566)  
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่1-พฤศจิกายน-2565) (06 ธ.ค. 2565)  
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่27-กันยายน-2565) (01 พ.ย. 2565)  
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่22-กันยายน-2565) (27 ก.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่26-สิงหาคม-2565) (22 ก.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่17-สิงหาคม-2565) (26 ส.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 (วันที่28-มีนาคม-2565) (17 ส.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 (วันที่21-มีนาคม-256... (28 เม.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่24-มกราคม-2565... (21 มี.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่1 ประจำปี 2565 (วันที่12-มกราคม-25... (24 ม.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี2565 (วันที่4-มกราคม-2565) (13 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 25 สิงหาคม... (25 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 17 สิงหาคม... (17 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 30 เมษาย... (30 เม.ย. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 23 เมษาย... (26 เม.ย. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (04 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 63... (02 พ.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ตุลาคม 2563) (30 ต.ค. 2563)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรม“วันความปลอดภัยของ... (21 ม.ค. 2566)  

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ส... (05 ม.ค. 2566)  

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (29 ธ.ค. 2565)  

ประชุมติดตามการดำเนินงานแ... (15 ธ.ค. 2565)

ส.ส.ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ... (20 ก.ย. 2565)

พ่นฆ่าเชื้อไวรัสมือ เท้า ... (18 ส.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาเนื่องในโอก... (11 ส.ค. 2565)

การติดตามผลการดำเนินงานตา... (02 ส.ค. 2565)

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิ... (19 ก.ค. 2565)

โครงการ”รักน้ำ รักป่า รัก... (18 ก.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการป้องกัน... (10 มิ.ย. 2565)

โครงการ ส่งเสริมการป้องกั... (28 ก.ย. 2564)

โครงการ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (20 ก.ย. 2564)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (05 ส.ค. 2564)

กิจกรรมรณรงค์ Say No To F... (08 ก.ค. 2564)

วันต่อต้านยาเสพติด (28 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเ... (25 ก.พ. 2564)

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเก... (30 ก.ย. 2563)

โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (12 มิ.ย. 2563)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (11 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (04 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (10 มี.ค. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (03 ก.พ. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 (13 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 (06 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (08 พ.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (07 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (07 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ก.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 (09 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (05 ก.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ม.2 ... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้านสามเ... (06 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (05 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th