Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2561 (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 ก.ย. 2560)  
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (19 ก.ค. 2560)  
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (17 ก.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (18 มี.ค. 2560)
บันทึกแจ้งเวียนการประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต (31 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต (31 ม.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุม กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินของหน... (30 ม.ค. 2560)
บันทึกรายงานการประชุม กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินของหน... (30 ม.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (16 ม.ค. 2560)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของ อบต.สามเงา ปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศข้อบัญญัติ อบต.สามเงา ปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (01 ก.พ. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (05 ม.ค. 2559)
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) (01 ม.ค. 2559)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย อบต.สามเงา ปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศข้อบัญญัติ อบต.สามเงา ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศการับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (06 มี.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯบุคคลเป็นพนักงานจ้... (20 ก.พ. 2558)
ประกาศ รายชื่อ ผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (11 ส.ค. 2559)  

โครงพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผ... (13 ก.ค. 2558)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (26 มิ.ย. 2558)  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (29 พ.ค. 2558)

โครงการ"ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (08 ส.ค. 2557)

โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจ... (20 มิ.ย. 2557)

โครงการส่งเสริมและแนำอาชี... (12 มิ.ย. 2557)

โครงการ อบต.สามเงา เคลื่อ... (10 มิ.ย. 2557)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (29 พ.ค. 2557)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (11 เม.ย. 2557)

โครงการบรูณาการการอบรมและ... (25 ก.พ. 2557)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (20 ก.พ. 2557)

โครงการอบรมเพื่อการซักซ้อ... (05 ก.พ. 2557)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุ... (12 ม.ค. 2557)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สา... (21 ธ.ค. 2556)

โครงการ สืบสานประเพณีลอยก... (15 พ.ย. 2556)

โครงการเพื่ออบรมและซักซ้อ... (21 ก.ย. 2556)

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประ... (28 ส.ค. 2556)

โครงการ (09 ส.ค. 2556)

โครงการปลูกหญ้าแฝกอบต.สาม... (12 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 (03 ม.ค. 2561)  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางโค้งป่าช้าบ้านป่ายา... (19 ธ.ค. 2560)  
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RALL) บริเวณนายสุพิน (19 ธ.ค. 2560)  
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RALL) บริเวณสระน้ำป้าดี (19 ธ.ค. 2560)
โครงการขยายเขตประปา (บริเวณป่าช้าบ้านป่ายางใหม่) (19 ธ.ค. 2560)
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RALL) บริเวณทางโค้งป่าช้าบ้านป่ายางใหม่ (19 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 (01 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 (02 พ.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดป่ายางใต้ หมู่ 1 (17 ต.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (บริเวณที่ป้ามะลิ ยาเที่ยง) หมู่ 2 (17 ต.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยตาน้าว) หมู่ที่ 2 (17 ต.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยตาเสริฐ) หมู่ที่ 2 (17 ต.ค. 2560)
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน(การ์ดเลน)บริเวณสะพานป้าปุ้ม (17 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสะพานป... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (16 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสะพานป้าปุ้ม) ณ บ้านป่าย... (26 เม.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ณ หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ (20 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 (31 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th